Generelt :

Nettsidene til Sameiet Haugastøl Vest Parkering er endelig på luften!

Her vil du finne relevant informasjon og oppdateringer om fremdriften vedrørende bygging av parkeringsplassene. Informasjon vil bli lagt ut i kronologisk rekkefølge, siste informasjon øverst på listen. Dokumentarkivet finner du i menyen på venstre side. Arkivet blir oppdatert etterhvert. Alle dokumenter er i PDF format. Hvis du ikke har Adobe Reader, kan du laste den ned her.
I tillegg er det en del relevante linker for de som har hytte på Haugastøl.

20 mars 2012

Innkalling til Sameiemøte 2012 Blir avholdt Skjærtorsdag 28. mars 2013 ca kl 19:00 i skolehuset på Haugastøl.
Her finner du Innkalling og årsberetning.

22 mars 2011

Innkalling til Sameiemøte 2011 Blir avholdt Skjærtorsdag 5. april  2012 ca kl 19:00 i skolehuset på Haugastøl.
Her finner du Innkalling og årsberetning.

9 januar 2012

Brøyte avtale for vinteren 2011 og 2012

 

Vinterferien: I uke 8 og 9 brøytes hele plass 1 samt halve plass 3 (ny plass)

Påsken: Brøytes plass 1, 2 og 3.

2 helger: Etter avtale brøytes deler av plass 1.

 

Skarverennet er den 21 april og den helgen bruker vi plass 1.

Husk parkeringsbevis som skal ligge i frontvinduet!!!!!!!!!!!!

Olaf Sundrehagen står for brøytingen og dersom man tenger hjelp for å få ut bilen ect., kan han kontaktes på nummer 97038242. Slike oppdrag gjøres opp direkte med Olaf.

5 september 2011

Etter mange og lange konsultasjoner med tinglysningsmyndighetene har vi endelig kommet frem til et opplegg som rettslig og administrativt er akseptabelt for SHVP og tinglysningsmyndighetene.

 

Hver enkelt sin eierpart i SHVP er registret i grunnboken på hver enkelt sin eiendom under punktet ”Hjemmelshavere” slik at ved salg eller som dokumentasjon når det er krav om dette, er det bare å opplyse gnr,/bnr på sin eiendom. Ved overdragelse av sin eiendom følger eierandel i i SHVP automatisk med videre. Mao. parkeringsrettigheten følger eiendommen, ikke personen som eier eiendommen.

 

Som det fremgår av vedlagte skjøte er det angitt eierandel pr. sameiere basert på at det kan bli 125 p. plasser. Dvs. at dersom eiendommens eierandel er 2/125-deler disponerer eiendom 2 parkeringsplasser. Nummeret på p. plassen fremkommer ikke av grunnboken men følger av vedlagte oversikt.. Dersom noen av sameierne i SHVP ønsker å bytte plass med noen andre sameiere er dette fult mulig, men ombyttingen MÅ meldes styreformann i SHVP skriftlig slik at styret til en hver tid har kontroll med hvem som disponerer hvilke p. plasser. Vedr. eventuelt salg av p.plaqsser etc. vises til vedlagte Sameieavtale for SHVP, som også er sendt alle sameierne tidligere.

 

Området SHVP eier har mulighet for noen flere p-plasser. Disse er beregnet som reserveplasser dersom noen av sameierne har behov for å kjøpe en eller flere plasser. Disse plassene er ikke bygget per dags dato. For å unngå problemer med eierbrøker (event. behov for ”reseksjonering”) etc. så har styret valgt at påtenkte reserveplasser, pro forma, eies av styremedlemmene. I praksis vil dette bety at ved salg blir da at det er en eller flere av styremedlemmene som ”selger” en eller flere av sine andeler til en ”kjøper”. Tinglysingskostnader i forbindelse med overdragelsen blir minimale og dekkes av SHVP. Salgsbeløpet går i sin helhet til SHVP. Disse overskuddsandelen blir ikke belagt med driftsårsavgift så lenge de ikke er bygget.

 

Etter styrets mening skal ovennevnte formelt godkjennes av sameiermøtet i SHVP. Inntil så er skjedd vil denne ordningen bli praktisert.

 

Sameieavtalen finner her :  Sameieavtale 06  Fordeling andeler : Fordeling eierandeler Oversikt parkeringsplass : Parkeringsplassoversikt

15 april 2011

Innkalling til Sameiemøte 2010 Blir avholdt Skjærtorsdag 21. april  2011 ca . kl 20:30 i skolehuset på Haugastøl.
Her finner du Innkalling og årsberetning.

17 januar 2011.

SHVP har inngått avtale med Sundrehagen om brøyting for sesongen 2010-2011. Avtalen finner du her

 

Parkeringsplassene vil bli brøyet som følger:

 

Vinterferien: I uke 8 og 9 brøytes hele plass 1 samt halve plass 3 (ny plass)

Påsken:         Brøytes plass 1, 2 og 3.

Helger:          4-6 februar, 18-20 mars og 1-3 april brøytes plass 1.

 

Som tidligere år er det fri parkering, dvs ingen plassnummerskilt er satt opp,  i julen og vinterferien.

I påsken brukes egen nummererte plasser.

 

Vennligst husk parkeringskortet som skal være godt synlig i frontvinduet.

15 desember 2010

Parkeringsplass nr 1 og 3 vil bli brøytet i jul og nyttårsferien 2010.

31 mai 2010

Referat fra årsmøte i SHVP fra 1 april 2010 finner du her.

21 mars 2010

Årsmøte til Sameiet Haugastøl Vest Parkering blir avholdt Skjærtorsdag 1. april 2009 ca kl. 20.00 i Skolehuset på Haugastøl.
Her finner du Innkalling og årsrapport. VEL MØTT !

20 desember 2009

Parkeringsplassene vil bli brøyet som følger:

 

Julen:            Fom 19 desember tom 3 januar brøytes hele plass 1 samt halve plass 3 (ny plass)

Vinterferien: I uke 8 og 9 brøytes hele plass 1 samt halve plass 3 (ny plass)

Påsken:         Brøytes plass 1, 2 og delvis (15 plasser) på plass 3.

2 helger:        Etter avtale brøytes plass 1.

 

Som tidligere år er det fri parkering, dvs ingen plassnummerskilt er satt opp,  i julen og vinterferien.

I påsken brukes egen nummererte plasser.

 

Vennligst husk parkeringskortet som skal være godt synlig i frontvinduet.

20 desember 2009

SHVP har inngått avtale med Sundrehagen om brøyting for sesongen 2009-2010. Avtalen finner du her

19 mai 2009

Referat fra årsmøtet 9 april 2009 i SHVP finner du her. Husk også betaling av årsavgift kr 500 per plass innen 1. juni  til

Sameiet Haugastøl Vest Parkering, c/o kasserer Bjørn Jensen, Erik Werenskioldsvei 10, 1344 Haslum

Konto nr. 5081 07 92628 . Husk å påføre plassnr eller Gnr/Bnr på betalingen

31 mars 2009

Årsmøte til SHVP blir avholdt Skjærtorsdag 9. april  2009 ca . kl 20:00 i skolehuset på Haugastøl. Innkalling finner du her og årsberetning her.

 

2 februar 2009

Vinterferien nærmer seg, og i 2009 er det uke 8 og 10 som er vinterferie ukene.
Det blir brøytet på området i henhold til avtale med Sundrehagen. Avtalen finner du her. OBS : I avtalen står det uke 8 og 9, men det er uke 8 og 10 !

 

26 august 2008

Byggesøknad for ny parkeringsplass til 30 biler er godkjent av Hol kommune.
Byggearbeid vil starte om 3 til 4 uker og være ferdig før jul.
Det er forsatt noen plasser ledig for grunneiere på Haugastøl vest.
Dersom interesse, kontakt styret, se kontaktinfo på venstre side.

 

10 april 2008

Referat fra årsmøte skjærtorsdag 20 mars 2008 finner du her.

 

6 mars 2008

Årsmøte til SHVP blir avholdt Skjærtorsdag 20. mars 2008 ca kl. 20.00 i Skolehuset på Haugastøl.
Innkalling og årsberetningen finner du ved å klikke på teksten. VEL MØTT !

 

25. februar 2008

Olav Sundrehagen har funnet et par vintersko (ikke skistøvler) til et barn på ca. 11-12 år, som var gjenglemt på nederste parkeringsplass på søndag. Støvlene kan fås ved å henvende seg til Olav Sundrehagen. Han har de i traktoren sin. Sundrehagen treffes på tlf 32082137.

 

19. januar 2008

Tomten for parkeringsplassen er nå ferdig, og kartforretningen er avsluttet. Tomten er delt i 2 av den nye veien.
Øvre del er ferdig utbygd. Bilde av tomte arealet finner du her.

 

7. oktober 2007

Avtale mellom SHVP og Geilo IL i forbindelse med Skarverennet 2008 finner du her . Rennet avholdes 19 april 2008

 

12. september 2007

SHVP har inngått avtale med Sundrehagen om brøyting for sesongen 2007-2008. Avtalen finner du her.

15 juni 2007

Fjellvegen åpnes 15. juni. Vi åpner Fjellvegen senest fredag ettermiddag 15. juni for kjøring med personbil.  
25. juni åpnes veien for transport med tyngre biler. Det siste under forutsetning om at det ikke kommer store nedbørsmengder framover
For prising på ekstraordinær bruk av fjellvegen, se her.

4. juni 2007

Siste informasjon om brøyting av Fjellvegen finner du her.

 

23. mai 2007

Styret i Fjellvegen veglag har fått henvendelser om brøyting og dermed tidlig åpning av Fjellvegen pågrunn av planlagte byggeprosjekter. Disse henvendelsene er blitt avslått. Begrunnelsen  er som de fleste vet, at det er  mye snø i fjellet i år.   Fjellvegen vil være stengt, skilt vil bli satt opp,  til snøen er stort sett vekke og veien er tørket opp. Dette for å unngå betydelige skader på veien. 

 

23. mai 2007

Informasjon om Fjellvegen veglag finner du her.

 

18. april 2007

Referat fra sameiemøte 2006 er ferdig. Referatet finner du her .

 

17. april 2007

Avtale mellom SHVP og Geilo IL i forbindelse med Skarverennet 2007 finner du her .

 

27. mars 2007

Årsmøte til Sameiet Haugastøl Vest Parkering blir avholdt Skjærtorsdag 5. april 2007 ca kl. 19.30, etter Haugastøl Vel's årsmøte, i Skolehuset på Haugastøl. Innkallingen finner du her, og årsberetningen finner du her. VEL MØTT !

 

18. februar 2007

Brøyte-/vedlikeholdskostnader. Det ser ut til at brøyte- og vedlikeholdskostnader for vinteren 2006/2007 vil ligge på kr 500 pr plass. Dette beløpet bes innbetalt til kontonr 5081.07.92628. Adressen er : SHVP, c/o Bjørn Jensen, Erik Werenskioldsvei 10, 1344 Haslum, innen 1 april 2007.

 

4. januar 2007

Oversiktsbilde over parkeringsplassene på Haugastøl Vest ser du her.


Parkeringsplassene ble tildelt ved loddtrekning den 29/12. Listen finner du her.
Parkeringskort vil bli tilsendt. Disse skal plasseres i frontvinduet på bilen. Utseende på parkeringskort finner du her. Erfaringer med parkeringplassen juleferien 2006 :

Den nedre parkeringsplassen ble brøytet rett før juleferien og selv med en god del vind og noe snø dagene før nyttår, så var plassen bra ryddet.  Erfaringene fra jule/nyttårsferien er at den nederste plassen var omtrent full i perioden mellom jul og nyttår, men færre biler jul og nyttårsdagene.
Pågrunn av mildvær lillejulaften ble oppkjørselen fra RV7 meget glatt. En plastkasse med strøsand vil bli plassert ved det store skiltet til bruk ved slike forhold.
Eksempler på parkeringsplass nummerskilt var også hengt opp. Hver plass er 2,8m og skiltet henger midt på hver plass, dvs skiltet skal være midt på bilen.
I juleferien var det fri parkering på den nederste plassen. Dette fungerte greit. Noe fremmed parkering ble observert. Siden vinterferien er fordelt på 2 uker, uke 8 og 9, øst og vest, burde friparkering også gå greit i denne perioden.
Påsken da alle er på hytten, vil nummerskiltene bli hengt opp og begge plassen brøytet.
Vi hadde også et tilfelle der noen prøvde å kjøre videre opp Fjellvegen, men ble sittende bom fast og traktor måtte til for å trekke de ut igjen. Dette førte til skader på ski/snøscooter løypen. Dette skal ikke skje og en hindring vil bli anlagt for å unngå slike hendelser.
Tilbakemeldingene fra sameierne som brukte plassen, var et de var godt fornøyd.

 

4. januar 2007

SHVP har inngått følgende avtale om brøyting med Olav Sundrehagen. Avtalen finner du her.
De "to helger etter avtale" er planlagt brukt dersom det skulle komme mye snø og /eller første gang i perioden slutten av januar/tidlig februar og en gang mellom vinterferien ( uke 9) og påsken (uke 14).
Avtale om betalingsplan for opparbeidelsen av parkeringsplassen er inngått med Sundrehagen. Kopi av avtalen finner du her.

 

7. november 2006

Styret har vurdert en lav brøyte beredskap i tiden frem  til jul og planlagt første brøyting vil bli tordag 21/12 før juleferien. Nederste plass vil bli brøytet. Dersom behovet skal vise seg å være større enn 30 biler, vil deler av øvre plass bli brøytet. Olav Sundrehagen vil utføre brøtearbeidet vintersesongen 2006/2007.

 

7. november 2006

Parkeringsplass tildeling : Alle som søkte om parkeringsplass har fått det antall som de ønsket. Selve plass nummer tildelingen vil bli gjort ved loddtrekning. De som har fått 2 eller flere plasser vil få disse etterhverandre. På grunn av at plassene ikke er ferdig oppmålt og det totale antall plasser ikke er helt klarlagt, vil plass nummer tildelingen foregå i juleferien. Noen plasser er tildelt basert på spesielle behov.

 

25. september 2006

Opparbeiding av nye parkeringsplasser er påbegynt. Bilder fra helgen 15-17 september finner du her.

 

30. august 2006

Vi har nå fått tilbake Grunnkjøpsavtalen for parkeringstomten fra Hol kommune, underskrevet av ordføreren. Du finner den her.
Haugastøl Trafikk har mottatt godkjenningen for avkjøringen RV7 fra Vegvesenet. Den finner du her.

 

29. august 2006

Opparbeiding av nye parkeringsplasser påbegynnes denne uken.

 

28. august 2006

Ny avkjøring RV7/Fjellvegen vest er nå godkjent av Statens Vegvesen etter besiktigelse 23 august.
Sameiet Haugastøl Vest Parkering ønsker å takke Haugastøl Trafikk som i nært og godt samarbeide med Olaf Sundrehagen har gjennomført opparbeidelse av ny avkjøring. Bilder av veien og avkjøringen finner du her.

 

23. juli 2006

Ny avkjøring RV7/Fjellvegen vest skal være ferdig og tatt i bruk.
HT skal be Vegvesenet avgi godkjennelseerklæring.
Der er fremdeles en del hytteeiere i vest som har tilknytning til og bruker Fjellvegen (tidl. ’Stamveg 1’) som ikke har betalt bidrag til HT for opparbeidelse av ny avkjøring veg. Det er ikke riktig at noen skal være ’gratispassasjerer’ og nyte godt av andres innsats. De som ennå ikke har betalt Kr. 2.500 (pr. bnr.), oppfordres herved til å gjøre det snarest til konto 2333.32.58021 – Haugastol Trafikk AS Ltd, Postboks 8, 1335 Snarøya

 

2.juli 2006

Haugastøl Trafikk har sendt klage til Rådmannen i Hol kommune vedrørende
praktisering av byggetillatelse ved påbygg/anneks og antall helårsbrøytede parkeringsplasser.
Brevet finner du her.

 

1. juli 2006

Sameiet Haugastøl Vest Parkering er etablert.
Det er tilsammen 55 bruksnr som har bestilt totalt 86 plasser.
Dette er noe flere enn først planlagt, men vi mener vi skal klare 86 plasser.
Hol kommune vedtok 29 juni vår søknad om kjøp av totalt ca 6000 m2.
Byggesøknad sendes mandag 3 juli.
Det er flere på venteliste, og vi kan muligens bygge flere plasser neste år. Følg med !

 

30.juni 2006

Informasjonsskriv fra Haugastøl trafikk vedrørende parkering i vest, Hol kommunes krav til parkeringsplasser i forbindelse med bygging av anneks/tilbygg, ny avkjøring, forhold omkring HØP og avviklingsplaner. Skrivet finner du her.

 

29. juni 2006

Informasjonnsskriv fra Haustøl Vel vedrørende eventuell vinterstenging av riksvei 7
vestover. Skrivet finner du her.

 

05. juni 2006

Sameie avtalen er sendt til alle på e-post/brev.
Frist for underskrift og tilbakesending er satt til 18 juni.
Saken skal opp i formannskapet 19/6 og i kommunestyret 29/6.
Byggemelding er planlagt å sendes uke 23.
Tildeling av plasser er satt til 30 juni.
Planskisse med løypeinformasjon finner du her.

 

30. mai 2006

Bygningsmyndigheten i Hol Kommune har godkjent tegning vedrørende ny avkjørsel og Fjellveg.
Godkjent tegning finner du her.

 

24. mai 2006

Interimstyret i SHVP har underskrevet grunnkjøpsavtale med Hol kommune om kjøp av tomtegrunn i dag. Hol kommune tar sikte på å behandle saken i formannskapet 19 juni og i kommunestyret den 29 juni. Dokumentet finner du her. SHVP har også opprettet egen bankkonto : 5081.07.92628.
Adressen er : SHVP, c/o Bjørn Jensen, Erik Werenskioldsvei 10, 1344 Haslum.
De som enda ikke har innbetalt etableringstilskuddet, kan innbetale dette til denne kontoen.
NB : Husk bruksnummer.
Sameieavtalen er under utarbeidelse og forventes utsendt i løpet av uke 21/22.
Dokumentene blir lagt inn i arkivet når de er klar.

 

16. Mai 2006

Både HT og SHVP sender ut e-post/brev til alle grunneierene i vest for orientering i saken og videre fremdrift. Her finner du HT's skriv og her finner du SHVP's skriv.
Fremdrift som ble skissert er :

- Vår søknad om kjøp av areal fra Hol Kom. kommer opp til politisk behandling i
   formannskapet 19/6 og kommunestyret 29/6.
- Sameie Avtalen ble sendt ut 2 juni 2006. Dato for retur i underskrevet form er
   satt til senest 18. juni.
- Innbetaling av kr 2000,-/plass er satt til 31. mai
- Byggemelding til Hol Kommune innsendes uke 23. Forventes godtatt i august
- Tildeling av plasser 30 juni.
- Bygge start ca 15. september.
- Innbetaling av kr 16.000,-/ plass : 1. november.
- Ferdigstillesdato ca 20. desember.
- Styremøte nr. 1 - påsken 2007.

Oppdatert fremdriftsdokument finner du her.

 

10. Mai 2006

SHVP inngår avtale med Olav Sundrehagen om utbygging av parkeringsplassene mot at Sundrehagen trekker sin søknad om kjøp av tomteområdet.
Avtalen finner du her.

 

3. Mai 2006

I perioden etter orienteringsmøte, oppstod det en del uoverenstemmelser mellom HT og gruppen på
'de tre' som hadde meldt seg. Den 3. Mai ble det avholdt et meklingsmøte hos Karsten Espelid hvor HT og 'de tre', heretter kalt Sameiet Haugastøl Vest Parkering (SHVP), kom til enighet om at SHVP overtok utbyggingen av parkeringsplassene Haugstøl Vest. Kopi av protokollen finner du her.
SHVP hadde også i mellomtiden sendt søknad til Hol kommune om kjøp av tomteområde for parkeringsplassene. Dermed var det to interessenter : SHVP og Olav Sundrehagen (utbygger for parkering i øst). Dag Schouw-Hansen, Per Sørlie og Bjørn Jensen går inn i interimstyret for SHVP.

 

13. April 2006

Etter HV's årsmøte ble det avholdt et informasjonsmøte hvor Haugastøl Trafikk (HT) orienterte om utbyggingsplaner for parkering Haugastøl Vest, ref innkallingspapirene til HV's årsmøte.
Disse planene var basert på modellen fra parkeringsplassene Haugastøl Øst. Det ble stilt noen spørsmål til disse planene, og kort fortalt kom det et forslag om å jobbe frem et alternativ hvor grunneierene (hytte eierene) selv skulle eie grunnen. Dag Schouw-Hansen, Per Sørlie og Bjørn Jensen meldte seg til gjøre dette. Post : Webmaster